Tag: ใบชา

ชาอู่หลง สรรพคุณและ เคล็ดลับในการชงชาอู่หลง ที่คุณไม่ควรพลาด

No Comments
ชาอู่หลง

ชาอู่หลง เป็น ชาชนิดที่ผ่านกระบวนการหมักยอดของใบชาสดเพียงบางส่วน 10-80% เท่านั้นในขั้นตอนระหว่างการผลิต โดยการเพิ่มขั้นตอนการนำใบชามาผึ่งแดดไว้ 20-40 นาที ทำให้อุณหภูมิของใบชานั้นสูงขึ้นจนเกิดกลิ่นที่หอมแล้วจึงนำไปผึ่งในที่ร่มอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกระตุ้นให้ยอดชาตื่นตัว เร่งการหมัก แล้วจึงนำยอดชาที่หมักนั้นมาทำให้แห้ง

ชาอู่หลง

สรรพคุณ และ เคล็ดลับในการชงชา ชาอู่หลง

ชาอู่หลง

 

 …