Tag: ยาแก้ไข้

กอมก้อห้วยสมุนไพรล้านนา

No Comments
กอมก้อห้วยสมุนไพรล้านนา

กอมก้อห้วยสมุนไพรล้านนา จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่ม มีอายุหลายปี มีความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นตั้งตรง

สรรพคุณ ของ กอมก้อห้วยสมุนไพรล้านนา

ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบกอมก้อห้วย นำมาเคี้ยวพ่นลงบนบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ต้นใช้เป็นยาขับลม ขับปัสสาวะ ใบใช้ชงกับน้ำกินเป็นยาขับเหงื่อ ใช้เป็นยาแก้ไข้ ใบใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาบำรุงธาตุ แก้รูมาติซึม ต้นมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ

 

 …